Karriere

Genus Professional Services AS søker høyt motiverte og faglig dyktige medarbeidere til å være med på vår spennende fremtid i IT-bransjen. Både nyutdannede og erfarne konsulenter er velkomne hos oss! Vi søker også etter kandidater til sommerjobb i 2017.

Vi søker

Nyutdannede - konsulenter og programmerere

Sommerjobb 2017 - konsulenter og programmerere

Erfarne konsulenter

Søk fast stilling og sommerjobb her!


Som ansatt hos Genus Professional Services

vil du...

 • bli tatt imot av en mentor
 • definere personlige utviklingsmål
 • jobbe med nyskapende teknologi
 • jobbe innenfor et bredt spekter av bransjer
 • samarbeide med dyktige kolleger
 • bli del av et godt arbeidsmiljø
 • jobbe i et selskap med svært gode økonomiske resultater
 • oppleve mye sosial moro

får du...

 • svært gode pensjons-, forsikrings- og lønnsvilkår
 • motiverende bonusordning
 • utfordrende og interessante prosjekter
 • varierte arbeidsoppgaver
 • tillit og ansvar
 • mulighet til å sertifisere deg
 • et variert treningstilbud gjennom vårt bedriftsidrettslag
 • mobil, PC, bredbånd, …

må du...

 • ha høyere teknologisk utdanning innen IT (Sivilingeniør/Master)
 • ha oppnådd gode resultater
 • ha faglig interesse
 • ha god forretningsforståelse
 • kunne bidra positivt i et team
 • ta ansvar for egen læring
 • kunne stå på litt ekstra i perioder

10 gode grunner til å jobbe i Genus Professional Services…

1. Modellbasert utvikling i praksis = Nyskapende teknologi

I Genus Professional Services jobber vi med den nyskapende teknologien Genus App Platform som er en generisk plattform for å løse forretningsproblemer. Teknologien gjør det mulig å bygge applikasjoner uten å programmere! Genus App Platform baserer seg på et rikt sett av ferdigutviklede komponenter og gir dermed det beste av begge verdener; skreddersøm og programmering. Tiden det tar å utvikle programvare reduseres drastisk. Genus App Platform kan brukes til å:

 • erstatte gamle applikasjoner
 • redusere antall applikasjoner i en bedrift
 • tilføye funksjonalitet til eksisterende applikasjoner
 • knytte sammen eksisterende applikasjoner
 • bygge helt nye applikasjoner

2. Interessante kunder/prosjekter

Vi har store kunder blant annet innenfor varehandel, rekruttering, offentlig sektor, bygg og anlegg, finans og forsikring. Vi jobber i prosjekter der det utvikles komplekse løsninger som håndterer store datamendger og et stort antall samtidige brukere. Som du ser, jobber vi innenfor et bredt spekter av bransjer; dette viser hvor anvendelig og fleksibelt Genus App Platform er.

3. Vilkår

Våre ansatte tilbys vilkår som gir økonomisk trygghet. Vi har svært gode forsikrings- og pensjonsordninger.

4. Kompetente kolleger og et godt arbeidsmiljø

Som ny i Genus Professional Services vil du bli godt tatt i mot av våre kompetente kolleger. De vil introdusere deg til vår virksomhet og lære deg Genus App Platform. Du vil jobbe tett sammen med erfarne kolleger som gir deg den opplæringen du har behov for.

5. Være med å forme selskapet

Vi er foreløpig et lite selskap sammenliknet med våre konkurrenter, men vi er i vekst! Vi ønsker at våre ansatte skal ta aktiv del i denne spennende utviklingen. Dette innebærer alt fra de ansattes rettigheter, sosiale aktiviteter, idrettslige aktiviteter, temaer på fagsamlinger, forslag til deltakelse på kurs og konferanser, markedsføring, rekruttering av nye ansatte, og, kanskje viktigst av alt, anskaffelse av nye prosjekter. Som du ser, vil du oppleve mange utfordringer utover hovedarbeidsoppgaven som er å jobbe i prosjekt.

6. Delta på rekrutteringseventer

Genus Professional Services er i vekst og har et stort behov for å rekruttere flere ansatte. Vi deltar på karrieredager og næringslivsdager ved universiteter og høyskoler som Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim. Vi inviterer også med oss studenter på ulike arrangementer. Du har mulighet til å delta i dette arbeidet dersom du ønsker det.

7. Fagsamlinger

Annenhver måned samles de ansatte på hovedkontoret for å delta på våre populære fagsamlinger. Her holdes det foredrag og work shops om ulike temaer som fag, prosess, salg, rekruttering samt om Genus Professional Services' prosjekter og resultater.

8. Sosiale arrangementer

Det settes høyt fokus på det sosiale i Genus Professional Services! Vi har faste årlige arrangementer som hyttetur til Kvitfjell, sommerfest, utenlandstur og julebord. Vi deltar på Holmenkollstafetten med påfølgende bankett for å feire innsatsen. I tillegg samles vi for den månedlige lønningspilsen. Du vil også inviteres med på andre sosiale begivenheter gjennom Genus Professional Services, som er forskjellige fra år til år.

9. Bedriftsidrettslag

Genus Professional Services er opptatt av å ha glade, friske, opplagte medarbeidere. Vi tilbyr derfor et variert treningstilbud til våre ansatte. Som ansatt i Genus Professional Services får du støttet deler av din månedlige treningsavgift, dersom du er medlem ved et treningssenter. Vi spiller (litt etter hva sesongen legger til rette for) squash, tennis, cageball, samt går på ski, løper og sykler. Du har også mulighet til å få dekket påmeldingsavgift ved deltakelse i diverse løp/renn/ritt. Genus Professional Services deltar også i bedriftsligaen i golf.

10. Trygghet

Sist men ikke minst, ved å jobbe hos oss vil du oppleve trygghet. Med dette mener vi at du alltid vil ha utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver. I tillegg vil våre vilkår gi deg økonomisk trygghet gjennom lønn, forsikring og pensjonsordning. Dette kan vi tilby på bakgrunn av våre store kunder og langsiktige oppdrag.

FAQ

Q: Hva er Genus App Platform?

A: Genus App Platform er en unik modelldrevet utviklingsteknologi som vi baserer majoriteten av prosjektene våre på. Det er et verktøy med svært stor uttrykkskraft som gir oss muligheten til å definere en logisk modell på toppen av dataene i en eller flere kilder. I denne modellen beskriver vi logikk for hvordan data skal lagres, hentes, behandles, presenteres, eksporteres eller eksponeres mot andre løsninger. Ønsker du å vite mer om Genus App Platform, ta en titt på deres white paper.

Q: Kan man bytte prosjekt dersom man ønsker det?

A: Genus App Platforms generiske natur gjør det relativt enkelt å sette seg inn i andre kundecaser. Det kan nok være en større utfordring å lære seg en annen bransje. Vi er derimot svært opptatte av at vi skal ha bransjekompetansen spredt blant våre ansatte. Det gir trygghet for oss som selskap. I tillegg ønsker vi selvsagt å tilby våre ansatte muligheten til å jobbe innen forskjellige bransjer for deres egen utviklings del.

Q: Hva er gjennomsnittsalderen i Genus Professional Services, og hvordan er kjønnsfordelingen?

A: Snittalderen i Genus Professional Services er 29 år. Vi har en herreandel på 78% og en kvinneandel på 22%.

Q: Hvor mye forventer dere at de ansatte skal arbeide per uke?

A: Vi forventer 40 timer i uka. I perioder kan det selvsagt være muligheter for å jobbe utover dette, noe man også blir belønnet for. Det er derimot ikke noe krav, snarere en mulighet for den enkelte dersom man ønsker det.

Q: Finnes det muligheter for å jobbe i utlandet?

A: Vi har foreløpig kunder som hovedsaklig er etablerte i Norge, Sverige og Danmark. Flere av våre kunder er store internasjonale konsern, og vi jobber hardt for å utvide løsningene våre over de nordiske landegrenser.

Q: Hvordan foregår søknadsprosessen?

A: Normalt sett vil vi invitere til en uformell presentasjon av oss selv og verktøyet vi jobber med, slik at du som potensiell søker får et bedre innblikk i hva vi jobber med, samt at vi kan bli bedre kjent med deg. Dette vil forhåpentlig vis resultere i en søknad. Den videre prosessen består i samtale med noen fra vårt ledelsesapparat, samt representanter fra Genus og Commitment, før et eventuelt tilbud sendes ut.

Q: Tilbyr dere sommerjobb og/eller masteroppgave?

A: Ja, vi tilbyr sommerjobb! Søknadsfrist er normalt sett rundt november året før. Send søknad via https://recruit.genus.net.. Masteroppgaver innen modelldrevet utvikling er noe vi kan være interesserte i å samarbeide om. Masteroppgaver innen programmering er også høyaktuelt, men da via morselskapet vårt Genus AS. Ta gjerne kontakt, så diskuterer vi gjerne dette med deg!

Har du flere Qs som du gjerne skulle hatt As på? Send oss en mail, så skal vi svare deg. For ytterligere informasjon, kontakt Hans Magnus Wold (Mobil: +47 90 97 21 09).

Våre lokaler

Våre lokaler